பள்ளிக் கல்வித்துறையில் அனைத்து பள்ளிகளும் ஒன்றினைந்து அரசாணை 101 இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது

Share this

1 Response to "பள்ளிக் கல்வித்துறையில் அனைத்து பள்ளிகளும் ஒன்றினைந்து அரசாணை 101 இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது"

 1. GOVT AIDED SCHOOL VACANCIES FOR PERMANENT

  ENGLISH-PG(Iyar&Bramin or chettiyar and it related cast gents only )

  SCIENCE-BT(sc)only

  HISTORY-BT (Mbc)

  DTED-SCA

  PG- Tamil,Commerce and Economics( Special BEd only) in Chennai

  Immediately contact:+917538812269 pls others don't call ( disturb)

  ReplyDelete

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...