அரசு பள்ளிகளில் இருந்து 3,700 மாணவர்கள் உட்பட மொத்தம் 14,567 மாணவர்கள் தமிழகத்தில் இருந்து நீட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்துள்ளனர்!


Share this