Best NEET Coaching Centre

Best NEET Coaching Centre

அரசு உயர்நிலை / மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் அஞ்சல் வழியில் உயர்கல்வி பயில அந்தந்த பள்ளித் தலைமையாசிரியர்களே அனுமதி வழங்கலாம் என்ற பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - நாள்: 12.04.2001. இணைப்பு: அரசாணை எண், 328, P & AR Department , நாள்: 09.04.1983.

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive