மே 30, 31 ஆகிய தேதிகளில் வங்கி ஊழியர்கள் நாடு முழுவதும் வேலைநிறுத்தம்

மே 30, 31 ஆகிய தேதிகளில் வங்கி ஊழியர்கள் நாடு முழுவதும் வேலைநிறுத்தம்;
ஊதிய உயர்வுகோரி வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட போவதாக வங்கி ஊழியர் சங்கங்கள் அறிவிப்

Share this