5 ஆண்டு சட்டப்படிப்புக்கான தரவரிசைப் பட்டியலை வெளியீடு

சட்டப்படிப்புக்கான தரவரிசைப் பட்டியல் வெளியீடு.

5 ஆண்டு சட்டப்படிப்புக்கான தரவரிசைப் பட்டியலை வெளியிட்டது அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகம்.
தரவரிசைப் பட்டியலை tndalu.ac.in என்ற இணையதளத்தில் அறிந்து கொள்ளலாம்

Share this