டிசம்பர் 4-ம் தேதி முதல் ஜாக்டோ - ஜியோ காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தம்


டிசம்பர் 4-ம் தேதி முதல் ஜாக்டோ - ஜியோ
காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட முடிவு
டிசம்பர் 4-ம் தேதி முதல் ஜாக்டோ - ஜியோ காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட முடிவு; பள்ளிக்கல்வித்துறை அரசாணை எண் 100, 101-ஐ ரத்து செய்ய வேண்டும்- ஜாக்டோ - ஜியோ


Share this

1 Response to "டிசம்பர் 4-ம் தேதி முதல் ஜாக்டோ - ஜியோ காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தம்"

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...