கணினி அறிவியல் 6வது பாடமாக வெளியிடப்படுமா? - CM Cell Reply.

புதிய பாடதிட்டத்தில் அடுத்த ஆண்டு வரவிருக்கும்
7,8 மற்றும் 10ம் வகுப்புகளுக்கும் கணினிஅறிவியல் பாடம் அறிவியலில் ஒரு அலகாகவே சேர்க்கப்படும் என மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

கணினி அறிவியல் 6வது பாடமாக வெளியிடப்படுமா? - CM Cell Reply.

Thanks to Mr. S. Purushothaman

Share this

0 Comment to "கணினி அறிவியல் 6வது பாடமாக வெளியிடப்படுமா? - CM Cell Reply."

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...