விநாயகா மிஷன் பல்கலைக்கழகத்தில் பயின்ற B.ed பட்டமானது ஊக்க ஊதியம் ,,பதவி உயர்வு பெற தகுதியானது cm cell reply
(குறிப்பு:
  தொலைதூர கல்வியில் பயின்ற எம்.பில் பட்டம் மட்டுமே செல்லாது)

Share this