அனைத்துக் கல்வி அலுவலகங்களிலும் சிறப்பு குறைதீர் முகாம்!

ஆசிரியர்களுக்கு சேரவேண்டிய பணப்பலன்கள்
பெறுவதில் ஏற்படும் சிக்கல்களைத் தவிர்க்க அனைத்துக் கல்வி அலுவலகங்களிலும் சிறப்பு குறைதீர் முகாம் நடத்துதல் தொடர்பாக பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறைகள்

Share this

0 Comment to "அனைத்துக் கல்வி அலுவலகங்களிலும் சிறப்பு குறைதீர் முகாம்!"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...