சுட்டி விகடன் மூலம் போட்டித்தேர்வினை நடத்துதல் -சார்பு

பள்ளிக்கல்வி-ஆனந்த விகடன் குழுமத்திலிருந்து
வெளியாகும் சுட்டி விகடன் மூலம் மாணவாகள் அவர்தம் சொந்த மாவட்டத்தின் பெருமைகளை தெரிந்து கொள்ளும் வகையில் போட்டித்தேர்வினை நடத்துதல்-உரிய ஒத்துழைப்பு வழங்கிட அனைதது மாவட்ட முதன்மைக்கல்வி அலுவலர்களுக்கும் அனுமதி வழங்குதல் -சார்பு Share this

0 Comment to "சுட்டி விகடன் மூலம் போட்டித்தேர்வினை நடத்துதல் -சார்பு"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...