தீபாவளி பட்டாசு வெடிப்பு குறித்து நமது பஞ்சாங்கம் ஒரு ஆண்டுக்கு முன்னதாகவே கூறியது என்ன?Share this