பிரிந்திருந்த ஜாக்டோ ஜியோ அமைப்பு ஒன்றாக இணைப்பு!!


Share this

1 Response to "பிரிந்திருந்த ஜாக்டோ ஜியோ அமைப்பு ஒன்றாக இணைப்பு!!"

  1. ஸ்டிரைக்கை ஆரம்பித்து விட்டு பின்பு பெட்டியை வாங்கிக் ெகாண்டு ஏதோ காரணத்தைச் சொல்லிவிட்டு தனியாக ஓடி விடுங்கள். நல்ல கொள்கை.

    ReplyDelete

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...