குரூப்4 - குரூப்1 தேர்வு முடிவுகள் எப்போது?

டிஎன்பிஎஸ்சி நடத்திய குரூப்4 தேர்வுகளின் முடிவுகள் ஜூலைமாதம் இறுதியிலும், குரூப்1 முடிவுகள் செப்டம்பர் இறுதியிலும் வெளியிடப்படும் என்று டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவித்துள்ளது.

Share this

0 Comment to " குரூப்4 - குரூப்1 தேர்வு முடிவுகள் எப்போது?"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...