மதுரை மாவட்ட முதுகலையாசிரியர் காலிப்பணியிடங்கள் விபரம்

                         தமிழ்:    பொதும்பு,
கருங்காலக்குடி(ஆ) , வெள்ளலூர், பாலமேடு, முள்ளிப்பள்ளம், தும்பைபட்டி, சோழவந்தான் ( ஆ)                 
ஆங்கிலம் :   
எழுமலை(ஆ) ,சமயநல்லூர், தனியாமங்கலம்.
கணிதம்:
மலம்பட்டி, சத்திரபட்டி, தனியாமங்கலம், K. வெள்ளாகுளம்.
வேதியியல்:
எழுமலை( ஆ) அலங்காநல்லூர்( ஆ) 
உயிரியல்:
   
கொட்டாம்பட்டி(பெ
தாவரவியல்:
திருமங்கலம்( ஆ)           மாவட்டசுற்றுச்சூழல் ஒருங்கிணைப்பாளர்,
விலங்கியல்:                   சோழவந்தான்( பெ), சமயநல்லூர்,பாலமேடு,           
பொருளியல்:
திருவாதவூர்
வணிகவியல்
கொட்டாம்பட்டி ( பெ)

Share this