தென்னிந்த அளவிலான சாதனையாளர் விருது - பூங்குளம் கனவுப்பள்ளி ஆசிரியர் திரு பிரதீப் தேர்வு.
தென் இந்திய சமூக கலாச்சார அகடமி அமைப்பின்- #சிறந்த_ஆசிரியருக்கான விருதிற்கு பூங்குளம் கனவுப்பள்ளியின் மாணவர் நேய பண்பை பாராட்டி ஆசிரியர் திரு பிரதீப் அவர்களை தெரிவு  செய்துள்ளனர்.


Share this

0 Comment to "தென்னிந்த அளவிலான சாதனையாளர் விருது - பூங்குளம் கனவுப்பள்ளி ஆசிரியர் திரு பிரதீப் தேர்வு."

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...