மாற்றுத்திறனாளி ஆசிரியர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற பயணப்படி ரூ2500க்கு எத்தனை சதவீதம் ஊனத்தின் தன்மை இருக்க வேண்டும்? - RTI Letter

மாற்றுத்திறனாளி ஆசிரியர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற பயணப்படி ரூ2500க்கு எத்தனை சதவீதம் ஊனத்தின் தன்மை இருக்க வேண்டும்?


  1. Disabled Person's Travelling Allowance ClarificationShare this

0 Comment to "மாற்றுத்திறனாளி ஆசிரியர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற பயணப்படி ரூ2500க்கு எத்தனை சதவீதம் ஊனத்தின் தன்மை இருக்க வேண்டும்? - RTI Letter"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...