அரசு ஊழியரின் சொத்து விவரம்,வாரிசு நியமனம் குறித்த விவரங்கள் போன்ற அவரது அந்தரங்க விவரங்களை வழங்க இயலாது. என்பதற்கான தமிழ் நாடு தகவல் ஆணையம் விளக்கம்Share this