அரசு பேருந்துகளின் இருபுறங்களிலும் உள்ள கண்ணாடிகளில் அப்பெருந்தின் வழி தடம் ஊர் பெயர்கள் தெளிவாக ஓட்டவும், தனியார் விளம்பரங்களை அகற்றவும் அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றதுThanks to Mr. S. PurushotamanShare this

0 Comment to "அரசு பேருந்துகளின் இருபுறங்களிலும் உள்ள கண்ணாடிகளில் அப்பெருந்தின் வழி தடம் ஊர் பெயர்கள் தெளிவாக ஓட்டவும், தனியார் விளம்பரங்களை அகற்றவும் அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றது"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...