மாணவர்களை நல்வழிப் படுத்துவதற்காக ஆசிரியர்கள் கண்டிக்கும்போது பெற்றோர் கேள்வி எழுப்பக்கூடாது- உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி கிருபாகரன் வேண்டுகோள்!!!

Share this

0 Comment to "மாணவர்களை நல்வழிப் படுத்துவதற்காக ஆசிரியர்கள் கண்டிக்கும்போது பெற்றோர் கேள்வி எழுப்பக்கூடாது- உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி கிருபாகரன் வேண்டுகோள்!!!"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...