கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்டதற்கு நிவாரணம் கோரும் விண்ணப்பம்.


கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்டதற்கு நிவாரணம் கோரும் விண்ணப்பம்.


Share this

0 Comment to "கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்டதற்கு நிவாரணம் கோரும் விண்ணப்பம்."

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...