மத்திய அரசால் உயர்த்தப்பட்டுள்ள அகவிலைப்படி 11% மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கும் உயரும்போது எவ்வளவு உயரும் என்ற உத்தேச கணக்குப் படிவம்

மத்திய அரசால் உயர்த்தப்பட்டுள்ள அகவிலைப்படி 11% மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கும் உயரும்போது எவ்வளவு உயரும்  என்ற உத்தேச கணக்குப் படிவம்

 

Click Here For View

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive