மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் கலந்தாய்வின்போது சராசரிக்கும் குறைவாக காலிப் பணியிடங்கள் கொண்ட மாவட்டங்கள் திரையில் காட்டப்படாது. - DSE இயக்குனர்Share this

1 Response to "மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் கலந்தாய்வின்போது சராசரிக்கும் குறைவாக காலிப் பணியிடங்கள் கொண்ட மாவட்டங்கள் திரையில் காட்டப்படாது. - DSE இயக்குனர்"

  1. அதெல்லாம் quota vacants . so need not b shown.இதெல்லாம் வருடம் வருடம் பார்த்து ஆசிரியர்களுக கு பழகி போச்சாம். அரசு மாறினாலும் இது மட்டும் மாறலியாம்.

    ReplyDelete

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...