1200 தலைமை ஆசிரியர் காலிப் பணியிடங்கள் ஓரிரு நாட்களில் நிரப்பப்படும் - அமைச்சர் செங்கோட்டையன்Share this

2 Responses to "1200 தலைமை ஆசிரியர் காலிப் பணியிடங்கள் ஓரிரு நாட்களில் நிரப்பப்படும் - அமைச்சர் செங்கோட்டையன்"

  1. 100 பள்ளிகள் மேல்நிலைப்பள்ளிகளாக தரம் உயர்த்தப்பட்ட பட்டியல் வெளியிட்ட பின் உயர்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் கலந்தாய்வு நடத்தினால், கலந்தாய்வில் கலந்து கொள்பவருக்கு உதவியாக இருக்கும். அவ்வாறு தரம் உயர்த்தப்பட்ட உயர்நிiலைப்பள்ளிகளை தேர்வு செய்தால் தரம் உயர்த்தப்பட்ட பின் வேறு பள்ளிக்கு மாற்றப்படக்கூடும் என்பதால் பட்டியல் வெளியிட்டு பின்னர் நடத்த வேண்டும்.

    ReplyDelete
  2. 100 பள்ளிகள் மேல்நிலைப்பள்ளிகளாக தரம் உயர்த்தப்பட்ட பட்டியல் வெளியிட்ட பின் உயர்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் கலந்தாய்வு நடத்தினால், கலந்தாய்வில் கலந்து கொள்பவருக்கு உதவியாக இருக்கும். அவ்வாறு தரம் உயர்த்தப்பட்ட உயர்நிiலைப்பள்ளிகளை தேர்வு செய்தால் தரம் உயர்த்தப்பட்ட பின் வேறு பள்ளிக்கு மாற்றப்படக்கூடும் என்பதால் பட்டியல் வெளியிட்டு பின்னர் நடத்த வேண்டும்.

    ReplyDelete

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...