34,733 "பயோமெட்ரிக்" கருவிகள் விரைவில் வருகை:-ஓரிரு மாதங்களில் அமுல்படுத்த தீவிர நடவடிக்கை!


Share this

1 Response to "34,733 "பயோமெட்ரிக்" கருவிகள் விரைவில் வருகை:-ஓரிரு மாதங்களில் அமுல்படுத்த தீவிர நடவடிக்கை!"

  1. Bio metricmachine must used in ravenue department and education department. Political party MLA MP WORK THAT MEANS TIME SCHEDULE MUST BE TELL TO PUBLIC .THAY ARE ALSO USED BIOMATRIC MACHINE. MUST FOLLOW MOVEMENT REGISTER. OTHERWISE IMPLIMENT THE GOVERNER RULE.

    ReplyDelete

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...