ஆங்கில வழியில் பயிலும் மாணவர்களுக்கும் ஊக்கத் தொகை

அரசுப் பள்ளிகளில் ஆங்கில வழியில் பயிலும் மாணவர்களுக்கும்
ஊக்கத் தொகை இந்த ஆண்டு முதல் வழங்கப்பட உள்ளது.

அமைச்சர் செங்கோட்டையன்

Share this