அனைத்து வகை பள்ளிகளிலும் PTA meeting நடத்தி புகைப்படத்துடன் கூடிய அறிக்கை சமர்பிக்க உத்தரவு

DSE - வருகின்ற ஆகஸ்ட் 15,நவம்பர் 14, ஜனவரி 26 ஆகிய நாட்களில் அனைத்து வகை பள்ளிகளிலும் PTA meeting நடத்தி புகைப்படத்துடன் கூடிய அறிக்கை சமர்பிக்க உத்தரவு 
Share this

0 Comment to "அனைத்து வகை பள்ளிகளிலும் PTA meeting நடத்தி புகைப்படத்துடன் கூடிய அறிக்கை சமர்பிக்க உத்தரவு "

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...