புயலுக்கு முன்னும், புயலின் போதும், புயலுக்கு பின்னும் கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகள் என்னென்ன? தமிழ்நாடு மாநில பேரிடர் மேலாண்மை வழங்கும் ஆலோசனை


வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை ஆணைய அறிவுரைகள்.
   புயலுக்கு முன்,    புயலின் போது, புயலுக்கு பின் கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகள்.Share this

0 Comment to "புயலுக்கு முன்னும், புயலின் போதும், புயலுக்கு பின்னும் கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகள் என்னென்ன? தமிழ்நாடு மாநில பேரிடர் மேலாண்மை வழங்கும் ஆலோசனை"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...