திருப்பூர் மாவட்டம் 98.53% பெற்று முதலிடமும், 
இராமநாதபுரம் மாவட்டம் 98.48% பெற்று இரண்டாவது இடமும்,  
நாமக்கல் மாவட்டம்  98.45% பெற்று மூன்றாவது இடமும் பெற்றுள்ளது.

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Blog Archive

Recent Comments