01.01.2021 முதல் 100%ஊழியர்களுடன் ஐந்துநாட்கள் மட்டுமே வேலை நாட்கள்01.01.2021 முதல் 100%ஊழியர்களுடன் ஐந்துநாட்கள் மட்டுமே வேலை நாட்கள்

During the period of lock down due to COVID-19 pandemic, the schedule for office functioning in all Government offices were made as six-day working week including Saturdays as working days with present office timings, in the G.O. first read above. It was also ordered in the said G.O. that all Government offices shall function with half the work force (i.e. 50%).

2.Subsequently, the Government offices functioning with 50% strength were permitted to function with 100% strength with effect from 01.09.2020 vide G.O. second read above.

3.The Government hereby order that the present six-day working week including Saturday be modified and reverted back to five-day working week with 100% strength and with the present office timings; with effect from 01.01.2021 and orders accordingly.

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive