Best NEET Coaching Centre

Best NEET Coaching Centre

தமிழகம் முழுவதும் 17.01.2021 முதல் 23.01.2021 வரை ஏழு நாட்கள் போலியோ தடுப்பு மருந்து முகாம் நடைபெறுதல் சார்ந்த பொது சுகாதாரம் மற்றும் தடுப்பு மருத்துவ இயக்குநரின் கடிதம்தமிழகம் முழுவதும் 17.01.2021 முதல் 23.01.2021 வரை ஏழு நாட்கள் போலியோ தடுப்பு மருந்து முகாம் நடைபெறுதல் சார்ந்த பொது சுகாதாரம் மற்றும் தடுப்பு மருத்துவ இயக்குநரின் கடிதம் - with the endorsement of Director of School Education!!!

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive