Best NEET Coaching Centre

Best NEET Coaching Centre

தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியர்கள் பயிற்சியில் கலந்துகொண்ட விபரத்தினை EMIS Website-இல் பதிவேற்றம் செய்யும் முறை

தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியர்கள் பயிற்சியில் கலந்துகொண்ட விபரத்தினை EMIS Website-இல் பதிவேற்றம் செய்யும் முறை

பயிற்சி விபரங்கள்

தொடக்க நிலைப் பள்ளிகள்

1)safety and security training

2)SMC training

நடுநிலைப் பள்ளிகள்

1)safety and security training

2)SMC training

3)mapping skill

4)ICT training

உயர் மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகள்

1)safety and security training

2)SMC training

3)mapping skill

4)ICT training

Click here to watch video

https://youtu.be/9j0WT0LgdbM

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Recent Posts

Whatsapp

Total Pageviews

Blog Archive