கோவையைச் சேர்ந்த அரசுபள்ளி மாணவர்கள் இரண்டு பேர் பள்ளி கல்வித்துறையின் வெளிநாட்டு கல்வி சுற்றுலாவுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்


Share this

0 Comment to "கோவையைச் சேர்ந்த அரசுபள்ளி மாணவர்கள் இரண்டு பேர் பள்ளி கல்வித்துறையின் வெளிநாட்டு கல்வி சுற்றுலாவுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...