நாளை ( சனிக்கிழமை ) விடைத்தாள் திருத்தும் பணியை ஒரு நாள் புறக்கணிப்பு செய்ய ஆசிரியர்கள் முடிவு.

தெலுங்கு வருடப் பிறப்பை முன்னிட்டு
விடைத்தாள் திருத்தும் முகாமிக்கு விடுமுறை அளிக்க இயலவில்லை என்றால்,  நாளை ( சனிக்கிழமை ) விடைத்தாள் திருத்தும் பணியை ஒரு நாள் புறக்கணிப்பு செய்ய ஆசிரியர்கள் முடிவு


Share this