நூறு சதவீதம் வாக்குப்பதிவு - மாணவர்கள் தங்கள் பெற்றோருக்கு கடிதம் எழுதும் நிகழ்வு தேதி மாற்றம் - CEO செயல்முறைகள்!

பாராளுமன்ற பொதுத் தேர்தல் 2019
- நூறு சதவீதம் வாக்குப்பதிவு நடைபெறமாணவர்கள் தங்கள் பெற்றோருக்கு கடிதம் எழுதும் நிகழ்வு 05.04.2019 அன்று நடைபெறும் - திருவண்ணாமலை முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்


Share this

0 Comment to "நூறு சதவீதம் வாக்குப்பதிவு - மாணவர்கள் தங்கள் பெற்றோருக்கு கடிதம் எழுதும் நிகழ்வு தேதி மாற்றம் - CEO செயல்முறைகள்!"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...