++ உங்கள் SRல் கீழ்க்கண்ட பதிவுகள் சரியாக உள்ளதா என அவசியம் சரிபார்க்கவும்! ~ Padasalai No.1 Educational Website
:::: MENU ::::

Subam Matrimony

சுபம் - இலவச திருமண தகவல் மையம்

https://www.subammatrimony.com/

பாடசாலை வலைதளத்தின் செய்திகளை உடனுக்குடன் உங்கள் Telegram குழுவில் பெற - Click Here & Join - https://t.me/Padasalai_official
நம் பணிப்பதிவேட்டை ஆண்டிற்கு ஒரு முறை பெற்று பதிவுகள் சரிபார்த்து Xerox எடுத்து வைத்துக்கொள்ள வேண்டியது நமக்கு அவசியமானது ஆகும்.
பின்வரும் பதிவுகள் சரியாக உள்ளதா என சரிபார்க்க வேண்டியது நமக்கு அவசியமானதாகும்.

💐பெயர் 
💐புகைப்படம்
💐முகவரி
💐அங்க அடையாளங்கள்
💐இனம்
💐பிறந்த தேதி
💐Appointment entry DEEO AND AEEO ந.க.எண் 
💐X std mark entry
💐X std genuineness entry
💐XII std mark entry
💐XII std genuineness entry
💐DTEd mark entry 
💐DTEd genuineness entry
💐UG BA / BSC முன் அனுமதி
💐UG provisional entry
💐UG convocation entry
💐UG genuineness entry
💐BEd முன் அனுமதி entry
💐BEd கற்பித்தல் பயிற்சி entry
💐BEd provisional entry
💐BEd convocation entry
💐BEd genuineness entry
💐PG MA / MSC / MPHIL முன் அனுமதி
💐PG provisional entry
💐PG convocation entry
💐PG genuineness entry

💐Appointment ஊதிய நிர்ணயம்;

💐முறையான ஊதிய விகிதத்தில் நியமனம்.

💐 SPF ENTRY
💐 FBF entry

💐 பணிவரன்முறை
(ஒவ்வொரு பதவிக்கும் தனித்தனியாக செய்தல் வேண்டும்)

💐 தகுதி காண் பருவம்;
(ஆசிரியர் பணியில் ஒருமுறை செய்தால் போதும்.)

💐 மாறுதல்கள்

(பணியில் சேர்ந்தது முதல் இதுவரை பெற்ற அனைத்து மாறுதல்களும் தனித்தனியாக பதிவு செய்திருக்கவேண்டும்.) 

💐 பதவி உயர்வு

(அனைத்து பதவி உயர்வுகளும் தனித் தனியாக பதிவு செய்தல்.)

💐 Special allowance entry
💐 Personal pay 750 entry

💐 பதவி உயர்வு ஊதிய நிர்ணயம்

(அனைத்து பதவி உயர்வுகளுக்கும் தனித்தனியாக ஊதியம் நிர்ணயம் செய்திருக்க வேண்டும்.)

💐 ஊக்க ஊதிய உயர்வு

(நாம் பெறும் 2 ஊக்க ஊதிய உயர்வுகளும் ஒன்றாகவோ or தனித்தியாகவோ பதிவு செய்திருக்க வேண்டும்.)

💐 மகப்பேறு விடுப்பு பதிவு

💐 பதவி உயர்வு தற்காலிக துறப்பு
 
💐 ஆண்டு ஊதிய உயர்வு.
( பணியில் சேர்ந்தது முதல் தற்போது வரை ஒவ்வொரு ஆண்டும் தனித்தனியாக பதிவு செய்திருக்கவேண்டும்.


💐 பணிகாலம் சரிபார்ப்பு;
(பணியில் சேர்ந்தது முதல் தற்போது வரை ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறையோ or வருடத்திற்கு ஒரு முறையோ தனித்தனியாக பதிவு செய்திருக்க வேண்டும்.)


Pay commission

( நம் பணிக்காலத்தில் பெற்ற அனைத்து pay commission பதிவுகளும் தனித்தனியாக பதிவு செய்திருக்க வேண்டும் )

💐 தேர்வு நிலை
( ஒவ்வொரு பதவிக்கும் தனித்தனியாக பதிவு செய்திருக்கவேண்டும் )

💐 சிறப்பு நிலை பதிவு 

💐 பணியேற்பிடை காலம் பதிவு

💐 Department exam pass entry

💐 EL வரவு 
( ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜீன் 1ல் இருந்து மே 31 முடிய கணக்கிட்டு பதிவு செய்தல் வேண்டும் )

💐 ML பதிவு 

💐 ஊதியமில்லா விடுப்பு பதிவு


💐 Details of family

💐 Nomination for death cum retirement gratuity

💐 Form of nomination
💐SPF  - cum gratuity scheme nomination


மேலும் அனைத்து AEEO / BEO SEAL உள்ள இடங்களில் கையெழுத்து உள்ளதா என சரிபார்த்துக் கொள்ளவும்.

0 Comments:

Post a comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...