தமிழக பள்ளிகளில் உபரியாக உள்ள சுமார் 12,600 க்கும் மேற்பட்ட பணியிடங்களை,தமிழ் வழி சுயநிதி பள்ளிகளுக்கு வழங்க கோரிக்கை!Share this

0 Comment to "தமிழக பள்ளிகளில் உபரியாக உள்ள சுமார் 12,600 க்கும் மேற்பட்ட பணியிடங்களை,தமிழ் வழி சுயநிதி பள்ளிகளுக்கு வழங்க கோரிக்கை!"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...