தமிழக பள்ளிகளில் உபரியாக உள்ள சுமார் 12,600 க்கும் மேற்பட்ட பணியிடங்களை,தமிழ் வழி சுயநிதி பள்ளிகளுக்கு வழங்க கோரிக்கை!Share this