பணிக்கு திரும்பும் அரசு ஊழியர்கள் இனி போராட்டத்தில் பங்கேற்றார் மாட்டேன் என உத்திரவாதம் தர வேண்டும்


Share this

2 Responses to "பணிக்கு திரும்பும் அரசு ஊழியர்கள் இனி போராட்டத்தில் பங்கேற்றார் மாட்டேன் என உத்திரவாதம் தர வேண்டும்"

  1. வீட்டுக்கு போகும் நேரம் விட்டது.

    ReplyDelete
  2. வீட்டுக்கு போகும் நேரம் வந்துவிட்டது

    ReplyDelete

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...