ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு தாள் -11 க்கு பி.லிட் மற்றும் TPT முடித்தவர்கள் தேர்வு எழுத முடியுமா ? ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் பதில்

Share this

1 Response to "ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு தாள் -11 க்கு பி.லிட் மற்றும் TPT முடித்தவர்கள் தேர்வு எழுத முடியுமா ? ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் பதில் "

  1. B.LIT.,T.P.T.,தேரவெழுத முடியாதா விளககமாக கூறவும்ண

    ReplyDelete

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...