ஓட்டளித்தாள் மட்டுமே அரசு ஊழியருக்கு சம்பளம்

Share this

2 Responses to "ஓட்டளித்தாள் மட்டுமே அரசு ஊழியருக்கு சம்பளம்"

  1. தேர்தல் ஆணையம் அதற்குரிய ஏற்பாடு களை செய்தால் அரசு ஊழியர்கள் தவறாது வாக்களிகப்பார்கள்

    ReplyDelete
  2. தேர்தல் ஆணையம் அதற்குரிய ஏற்பாடு களை செய்தால் அரசு ஊழியர்கள் தவறாது வாக்களிகப்பார்கள்

    ReplyDelete

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...