தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் ஊழியர்களுக்கு வீடு திரும்ப வாகன வசதி ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் ஆசிரியர் சங்க கூட்டமைப்பு கோரிக்கை

Share this

0 Comment to "தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் ஊழியர்களுக்கு வீடு திரும்ப வாகன வசதி ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் ஆசிரியர் சங்க கூட்டமைப்பு கோரிக்கை "

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...