04-10-2018 - அன்று வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் கலந்துகொண்ட தொடக்கக்கல்வித்துறை ஆசிரியர்களுக்கு பிடித்தம் செய்யப்பட்ட ஊதியத்தினை மீளவழங்குதல் தொடர்பான திருவாரூர் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்Share this

0 Comment to "04-10-2018 - அன்று வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் கலந்துகொண்ட தொடக்கக்கல்வித்துறை ஆசிரியர்களுக்கு பிடித்தம் செய்யப்பட்ட ஊதியத்தினை மீளவழங்குதல் தொடர்பான திருவாரூர் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள் "

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...