அரசு ஆணை எண் 11 D / பொது ( பல்வகை ) துறை / நாள் 8.1.19-வருகின்ற 14.01.2019 அன்று அனைவருக்கும் விடுமுறை.அதற்கு பதிலாக 09.02.19 சனி வேலை நாள்.

Share this

0 Comment to "அரசு ஆணை எண் 11 D / பொது ( பல்வகை ) துறை / நாள் 8.1.19-வருகின்ற 14.01.2019 அன்று அனைவருக்கும் விடுமுறை.அதற்கு பதிலாக 09.02.19 சனி வேலை நாள். "

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...