ஜேக்டோ-ஜியோ மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் கூட்டம் இன்று இரவு 8 மணிக்கு ...

ஜேக்டோ-ஜியோ செய்தி

23/01/2019 இன்று இரவு
8 மணிக்கு


மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்

கூட்டம்,
சென்னையில்


அரசு ஊழியர் சங்க  அலுவலகத்தில்
நடைபெற உள்ளது.


முடிவுகள் விரைவில்...

Share this

0 Comment to "ஜேக்டோ-ஜியோ மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் கூட்டம் இன்று இரவு 8 மணிக்கு ... "

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...