பள்ளி வேலை நாட்களில் காலையும் மதியமும் மாணவர்களது வருகையை அரசு பள்ளிகள் மட்டும் Attendance app ல் பதிவு செய்தால் போதுமானது - மாநில திட்ட இயக்குநர்"

பள்ளி வேலை நாட்களில் காலையும் மதியமும் மாணவர்களது வருகையை அரசு பள்ளிகள் மட்டும்  Attendance App ல் பதிவு செய்தால் போதுமானது. அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் பதிவிட வேண்டியது இல்லை..
மாநில திட்ட இயக்குநர் உத்தரவு.
 
 

Share this

0 Comment to "பள்ளி வேலை நாட்களில் காலையும் மதியமும் மாணவர்களது வருகையை அரசு பள்ளிகள் மட்டும் Attendance app ல் பதிவு செய்தால் போதுமானது - மாநில திட்ட இயக்குநர்""

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...