உலகின் மிகப் புதுமையான பல்கலைக்கழக மாக ஸ்டான்ஃபோர்டு பல்கலைக்கழகத்தை அக்.11 அன்று ராய்ட்டர்ஸ் செய்தி நிறுவனம் அறிவித்தது. இந்தப் பல்கலைக்கழகத்தில் இளநிலையில் 7 ஆயிரம் மாணவர்கள்,
முது நிலையில் 9 ஆயிரம் மாணவர்கள் படித்து வருகிறார்கள். இவர்களில் இளநிலைத் துறைகளைச் சேர்ந்த மாணவர்களில் 93 சதவீதத்தினருக்கு இந்தப் பல்கலைக்கழகம் உறை விடம் அளித்துள்ளது. 4 மாணவர்களுக்கு 1 பேராசிரியர் என்ற விகிதாச்சாரம் இங்குக் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. நோபல் பரிசு பெற்றவர்களில் 17 பேர் தற்போது ஸ்டான்ஃபோட்டு கல்வி அமைப்பின் உறுப்பினர்களாகச் செயலாற்றிவருகிறார்கள்.

0 Comments:

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Categories

Blog Archive

Total Pageviews

Popular Posts

Recent Comments