கருணை அடிப்படையில் பணி நியமனம் செய்யும் போது இளநிலை உதவியாளர் பணிக்கு குறைவான பதவிகளில் பணி நியமனம் செய்யக்கூடாது. சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு

கருணை அடிப்படையில் பணி நியமனம் செய்யும்
போது இளநிலை உதவியாளர் பணிக்கு குறைவான பதவிகளில் பணி நியமனம் செய்யக்கூடாது. சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு

CLICK HERE TO DOWNLOAD COURT JUDGEMENT COPY

Share this

0 Comment to "கருணை அடிப்படையில் பணி நியமனம் செய்யும் போது இளநிலை உதவியாளர் பணிக்கு குறைவான பதவிகளில் பணி நியமனம் செய்யக்கூடாது. சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...