தமிழ்நாடு உயர்கல்வி மன்ற துணை தலைவராக இஸ்ரோ விஞ்ஞானி மயில்சாமி அண்ணாதுரை நியமனம்
இஸ்ரோ விஞ்ஞானி மயில்சாமி அண்ணாதுரைக்கு, தமிழக அரசு கவுரவித்துள்ளது.

தமிழ்நாடு உயர்கல்வி மன்ற துணை தலைவராக மயில்சாமி அண்ணாதுரை நியமிக்கப்பட்டார்.

Share this

0 Comment to "தமிழ்நாடு உயர்கல்வி மன்ற துணை தலைவராக இஸ்ரோ விஞ்ஞானி மயில்சாமி அண்ணாதுரை நியமனம்"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...