ஜாக்டோ -ஜியோ போராட்டத்திற்கு தேர்வுத்துறை ஊழியர்கள் ஆதரவு : நாளை முதல் போராட்டத்தில் ஈடுபடப்போவதாக அறிவிப்பு

Share this

0 Comment to "ஜாக்டோ -ஜியோ போராட்டத்திற்கு தேர்வுத்துறை ஊழியர்கள் ஆதரவு : நாளை முதல் போராட்டத்தில் ஈடுபடப்போவதாக அறிவிப்பு"

Post a Comment

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...