நீங்கள் எப்போதாவது ஒரு கருப்பு கோழியை பார்த்திருக்கிறீர்களா? கருப்பு-இறகுள்ள கோழி என்று அர்த்தம் இல்லை; இந்த கருப்பு கோழியின் சிறகுகளிலிருந்து எலும்புகள் வரை அனைத்துமே கருப்புதான், இந்தோனேஷியாவில் இருந்து இந்த அரிய வகை நவீன கோழி வருகிறது, இவற்றின் பெயர் அயம் செமணி (Ayam Cemani) எனப்படும். Ayam Cemani பண்பு என்பது அவற்றின் கருப்பு நிறம். இந்த கோழிகளின் தலை, கீழ்த்தாடி, நாக்கு, கால்கள், வளைநகங்கள், இறைச்சி மற்றும் எலும்புகள் கூட கருப்பு நிறமாகத்தான் இருக்கின்றது.

அயம் செமணி என்று அழைக்கப்படும் இந்த கோழி வகை சீனாவில் இருந்து உற்பத்தியாகிறது, சீனாவில் இதன் பெயர் வுகுஜி என்று அழைக்கப்படுகின்றது, வுகுஜி என்றால் கருப்பு எலும்பு என்று அர்த்தம்.


இந்த கோழியின் இறைச்சி சீன மருத்துவத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் இது மற்ற கோழி இறைச்சி விட இரண்டு மடங்கு கார்னைடைன் உள்ளது – கார்னைடைன்-எதிர்ப்பு வயதான பண்புகள் (அதனால் அது சொல்லப்படுகிறது).

இறைச்சி கூட சீன மருத்துவத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது இது மற்ற கோழி இறைச்சி விட இரண்டு மடங்கு கார்னைடைன் உள்ளது. கார்னைடைன்-யில் anti-aging பண்புகள் உள்ளன என்று கூறுகின்றனர்.

1 comment:

Dear Reader,

Enter Your Comments Here...

Blog Archive

Recent Comments