கோயம்பத்தூர் ஸ்ரீ கோபால் நாயுடு பள்ளி மாணவி ஸ்ரீ Padasalai's Flash Test ல் வெற்றி பெற்றதை பாராட்டி தலைமை ஆசிரியர் சான்றிதழ் வழங்கினார்.

கோயம்பத்தூர் ஸ்ரீ கோபால் நாயுடு பள்ளி மாணவி ஸ்ரீ Padasalai's Flash Test ல் வெற்றி பெற்றதை பாராட்டி தலைமை ஆசிரியர் சான்றிதழ் வழங்கினார்.Student Name: Ms. K.N.SHREE 
SRI GOPAL NAIDU HR.SEC.SCHOOL 
PEELAMEDU 
COIMBATORE


Share this